KANNANOTTO: 9.11.2005

Raideryhmä tukee Yöjunakapinaa

On kulunut vain muutamia päiviä siitä, kun opiskelijat avasivat internetiin yöjunayhteyksien Helsinki – Kouvola – Kontiomäki – Oulu ja Turku – Tampere – Pieksämäki – Joensuu säilyttämistä vaativan listan. Tällä hetkellä listalla on jo lähes 11.000 nimeä. Tuemme opiskelijoiden esimerkillistä kansalaisaktiivisuutta taistelussa Itä-Suomen kuntien, asukkaiden ja yritysten toimivien yöjunayhteyksien puolesta. Lakkauttamishankkeissa on sivuutettu kansalaisten halu kulkea kätevästi nukkumalla pitkiä matkoja määränpäähän. Yhdymme myös näkemykseen siitä, että yöjunien kulun lopettaminen on hallitusohjelman vastaista eikä edistä mitenkään tasa-arvoista aluekehitystä.

Yöjunaliikennettä ei ole pyritty elvyttämään innovatiivisella markkinoinnilla tai esimerkiksi avaamalla sitä kilpailulle kuten kapinalliset toteavat. Johdonmukaisuutta kummempaa ei liikenneministeriöltä edellytetä: tappiollinen Itä-Suomen lentoliikenne on jo kilpailutettu (http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1870&menuid=2&channelid=&channelitemid=12632&channelTypeId=22). Onkin outoa, ettei ministeriö vaadi VR Osakeyhtiöltä uusia ajatuksia ja luovuutta kuten esimerkiksi yksityisiltä paikallisradiokanavilta (http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=Dlvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1870&menuid=88&channelitemid=10968&channelid=54). Nykyisestä pysähtyneisyydestä päästään eroon vain sallimalla uudet ajatukset ja liikennöitsijät.

Valtion ei tule VR Osakeyhtiön omistajana sallia yöjuniin sopivan kaluston romuttamista. Kysymys ei ole yksityisestä liikeomaisuudesta vaan kansallisvarallisuudesta, jonka käyttömahdollisuudet tulee antaa muillekin. Yöjunaliikenteen säilyttämiseksi VR:n tarpeettomana pitämät vaunut sekä veturit onkin otettava valtion suoraan omistukseen perustettavaan kalustopankkiin. Kalusto tulee antaa kilpailutuksen perusteella toimiluvan saaneiden yöjunaliikennöitsijöiden käyttöön. Uudet toimijat saisivat matkustajien houkuttelemiseksi muuttaa kalustoa esimerkiksi rakentamalla sauna- tai suihkuvaunuja. Makuuvaunuliikenteen kannattavuutta voitaisiin myös parantaa kehittämällä ravintolatoiminnan kaltaisia oheispalveluita sekä vaikkapa käyttämällä junia majoittumiseen erilaisissa massatilaisuuksissa. Kaluston uusiokäytöstä voimme hakea oppia Ruotsista (http://www.connex.info/ConnexTemplates/NewsPage____11611.aspx).

Liikenneministeri viittaa tuoreessa kannanotossaan VR Osakeyhtiön esittämiin tappiolukuihin niitä mitenkään kyseenalaistamatta (http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=Dlvm/cm/pub/showdoc.p?docid=2014&menuid=96&channelitemid=12369). Lisäksi siteerataan matkustajamääräselvitystä, jonka mukaan sisämaan yöjunaliikenteen matkustajista "vain" noin 49 prosentilla oli makuuvaunupaikka 1.1.2005 - 30.4.2005. Kun otetaan huomioon makuuvaunujen huomattavasti rajatumpi kapasiteetti verrattuna mukana kulkeviin päivävaunuihin, suhdeluku on vähintään hyvä. Onkin jo korkea aika suhtautua kriittisesti myös valtionyhtiöiden päättäjille antamiin tietoihin.

Ns. valtiosihteerityöryhmä esitti kesäkuussa 2005, että Yöjunakapinan kohteena olevan liikenteen ostaminen on perusteltua lopettaa ns. yhteiskuntataloudellisista syistä syksyllä 2006 Kerava – Lahti -oikoradan valmistuttua. Mainittuja yhteiskuntataloudellisia syitä ei ole kuitenkaan mitenkään perusteltu. Rautatiematkustajien eli kuluttajien mielipiteet on myös tyystin sivuutettu. Valtiollisen junamonopolin kuljetusasiakkaiden aseman parantamiseen ministerin soisikin osoittavan edes osan siitä tarmosta, joka uhrataan esimerkiksi viestintäpalveluiden käyttäjien aseman turvaamiseen (http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1870&menuid=9&channelitemid=12216&channelid=&channelTypeId=22).

Liikenneministeri on valmis keventämään kuntien kukkaroa jaettaessa digibokseja toimeentulotukena. Me puolestaan haluamme valtion käyttävän varojaan taloudellisesti ja järkevästi kilpailuttamalla yöjunaliikenteen ja lopettamalla valtionyhtiön tukiautomaatin. Tällä vuosituhannella päättäjien olisikin jo syytä edustaa ensisijaisesti Suomen kansaa eikä Suomen Valtiota. Kansalaiset haluavat yöjunia.

RAIDERYHMÄ

LINKKI: Yöjunakapinan omat sivut